Thường trực Đoàn Chủ tịch

TS. Đặng Việt Dũng: Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam - Nguyên P.Chủ tịch thường trực TP.Đà Nẵng

KS. Phạm Thế Minh: Phó Chủ tịch thường trực - Tổng thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam

 Các Phó Chủ tịch:

- TS.Lê Quang Hùng - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

- GS. TSKH.Phạm Hồng Giang - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hội Đập lớn & PT nguồn nước Việt Nam- nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PT nông thôn

- KS.Tống Văn Nga- Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam - Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

- GS.TSKH.Nguyễn Văn Liên - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

- KS.Nguyễn Cảnh - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Đại diện Văn phòng phía Nam Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Các Ban chuyên môn:

1. Hội đồng KHCN & Đào tạo: Chủ tịch Hội đồng: GS.TSKH. Phạm Hồng Giang

2. VP đại diện Tổng hội khu vực phía Nam: Nguyễn Cảnh - Trưởng đại diện
Văn phòng: 852 XVNT, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

3. VP đại diện Tổng hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Đặng Việt Dũng - Trưởng đại diện
Văn phòng: 199 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng

4. Ban Tổ chức: Trưởng ban TS. Đặng Việt Dũng.

5. Ban Thi đua khen thưởng: Trưởng ban TS. Đặng Việt Dũng

6. Ban Kiểm tra Trưởng ban TS. Trần Hồng Mai.

7. Ban Chất lượng: Trưởng ban PGS.TS. Trần Chủng

8. Ban Đào tạo: Trưởng ban: TS. Lê Văn Thành

9. Ban Tư vấn phản biện và giám định xã hội: Trưởng ban TS. Nguyễn Hồng Hạnh

10. Ban Khoa học Công nghệ: Phó ban, Phụ trách Ban Th.s Phạm Khắc Thưởng

11. Ban Đối ngoại: Trưởng ban Th.s Trần Đình Thái

12. Ban Thông tin TT: Trưởng ban Trần Trung Chính

13. CLB Chuyên gia XD lão thành: Chủ nhiệm Đỗ Văn Bát

14. Văn phòng Tổng hội: Chánh văn phòng TS. Nguyễn Thị Nga

15. Thường trực giải thưởng Loa Thành: GS.TS.Nguyễn Tài.

16. Ban Kinh tế:

 

Tổng hội Xây dựng Việt Nam