Cơ chế chính sách

Ấn tượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Xây dựng

11:59 - 05/11/2022

Chiều 03/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng. Đã có 36 đại biểu đặt câu hỏi, 1 đại biểu tranh luận và đã có 4 Bộ trưởng, trưởng ngành tham gia trả lời. Các đại biểu đã đi thẳng vào thực trạng...

Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện hợp đồng EPC và...

10:11 - 12/10/2022

Trên đây là một số vấn đề tham gia của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam tại Hội thảo Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán dự án theo hình thức hợp đồng EPC.

Những quy định và chính sách mới về thị trường bất động sản sắp được áp dụng

09:25 - 06/07/2022

Thời gian tới, Chính phủ sẽ áp dụng loạt quy định và chính sách mới liên quan đến vấn đề nhà, đất và thị trường bất động sản (BĐS) theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị định số 44 của Chính phủ.

Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

11:35 - 02/11/2022

Tiếp tục chương trình nghị sự, sáng 1/11, Quốc hội nghe Chính phủ trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là một đạo luật quan trọng, phức tạp, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi các chính sách quy định trong rất nhiều luật khác, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, tới tất cả...