Đề tài dự án

Dự thảo Đề án Phát triển công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng giai đoạn 2022 - 2030

10:26 - 30/09/2021

Ngày 29/9/2021, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến cho dự thảo Đề án Phát triển công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng giai đoạn 2022 – 2030, theo hình thức trực tuyến. Hội thảo tổ chức dưới sự hỗ trợ của Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (EECB).