Thông báo

Kết luận của Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam tại buổi làm việc với Ban Chất lượng...

16:18 - 29/03/2022

Ngày 22/3/2022, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban chất lượng xây dựng của Tổng hội theo phương thức trực tuyến. Cùng tham dự có GS. TSKH Phạm Hồng Giang, Phó Chủ tịch, Chánh văn phòng, Trưởng ban Ban Khoa học công nghệ, Ban thư ký và các thành viên của Ban Chất lượng xây dựng đến từ các từ các điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Kết luận của Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam tại buổi làm việc với Ban Thông tin...

16:26 - 29/03/2022

Ngày 22/3/2022, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã có buổi làm việc với Thông tin truyền thông của Tổng hội và Tổng Biên tập một số tạp chí của các Hội Chuyên ngành theo phương thức trực tuyến. Cùng tham dự có Chánh Văn phòng, Ban thư ký, Trưởng ban tư vấn phản biện, Trưởng ban Thông tin truyền thông và các thành viên của ban truyền thông.

Lễ trao giải thưởng Loa Thành lần thứ 33 được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

14:13 - 10/12/2021

Lễ trao giải thưởng Loa Thành lần thứ 33, sẽ được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội vào ngày 12/12/2021. Là giải thưởng dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các chuyên ngành đào tạo về xây dựng và kiến trúc do Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức nhằm động viên, khuyến...