Tư vấn phản biện

Tổng hội Xây dựng Việt Nam góp ý Nghị định quy định chế độ thưởng hợp đồng

00:14 - 22/10/2022

Ngay sau khi nhận Công văn về việc tham gia ý kiến với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định chế độ thưởng hợp đồng đối với các gói thầu liên quan đến đầu tư xây dựng dự án giao thông. Đội ngũ các chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý thuộc Tổng hội đã tập trung nghiên cứu bản dự thảo đưa ra nhiều ý kiến góp ý.

Phản biện xã hội đối với dự thảo Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai...

14:33 - 15/06/2022

Sáng 14/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đồng chí Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP dự hội nghị.

Công tác tư vấn phản biện là nhiệm vụ trọng tâm của Tổng hội Xây dựng Việt Nam – cần...

11:46 - 11/04/2022

Đây là một trong số những kết luận của TS. Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đưa ra sau buổi làm việc giữa Tổng hội với Ban tư vấn phản biện và giám định xã hội.

Tác động của đô thị hóa và đổi mới hệ thống quy hoạch đối với đường sắt

10:11 - 16/09/2021

Trong giai đoạn tới thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021 - 2030, bảo đảm tăng trưởng nhanh và bền vững tạo nền tảng để cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Trong hệ thống hạ tầng giao thông thì mạng...

Tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phát...

14:32 - 10/08/2021

Hiện nay, ở nước ta phản biện xã hội được nhắc đến rất nhiều đặc biệt thông qua các kênh phản biện xã hội của báo chí, của Ủy ban MTTQ Việt Nam và phản biện xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Mỗi kênh thông tin đều có những điểm ưu việt riêng, giúp Đảng và Nhà nước có thêm những luận cứ khoa học trước khi xem xét quyết định những vấn đề quan...

Phát huy hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội

11:18 - 15/07/2021

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhu cầu của xã hội, là trách nhiệm của trí thức khoa học và công nghệ đóng góp công sức, trí tuệ của mình trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực bảo vệ...

08:40 - 26/06/2021

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật của 5 tỉnh Tây Nguyên.

Phản biện, giám định xã hội và giữ vững niềm tin khoa học

16:46 - 18/06/2021

Để góp phần cung cấp các thông tin cho các cơ quan quản lý Nhà nước về đô thị hóa, một trong các nhiệm vụ của Viện, thường xuyên và liên tục suốt 20 năm qua thể hiện qua các kết quả nghiên cứu khoa học do Viện thực hiện, được nghiệm thu ở cấp trung ương và địa phương; Các sản phẩm tư vấn được các cơ quan chủ quản chấp thuận và phê duyệt...

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

10:44 - 12/05/2021

Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học của các Liên hiệp Hội trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả, đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương.

Hội thảo khoa học Giao thông cho người đi bộ

10:40 - 12/05/2021

Ngày 24.11, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học Giao thông cho người đi bộ - sự tham gia của cộng đồng với ứng dụng công nghệ tại Hà Nội.

Đô thị biển Việt Nam và một số vấn đề

10:35 - 12/05/2021

Bài báo của TS. Nguyễn Hồng Hạnh Trưởng Ban TVPB & GĐXH Viện trưởng Viện nghiên cứu KTXD & ĐT Tổng hội Xây dựng Việt Nam tại Tọa đàm “Tổng quan và thực trạng đô thị biển Việt Nam - một số quan điểm về kiểm soát phát triển”.

Phát huy trí tuệ trong hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

10:27 - 12/05/2021

Trong nhiệm kỳ 2015-2020...Hội ngành toàn quốc đề xuất kế hoạch và được lãnh đạo Bộ, ngành giao thực hiện 260 nhiệm vụ Tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH), chủ động triển khai 226 nhiệm vụ và phối hợp với cơ quan liên quan triển khai 268 nhiệm vụ TVPB&GĐXH.