Tư vấn phản biện

Tác động của đô thị hóa và đổi mới hệ thống quy hoạch đối với đường sắt

10:11 - 16/09/2021

Trong giai đoạn tới thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021 - 2030, bảo đảm tăng trưởng nhanh và bền vững tạo nền tảng để cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Trong hệ thống hạ tầng giao thông thì mạng...

Tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phát...

14:32 - 10/08/2021

Hiện nay, ở nước ta phản biện xã hội được nhắc đến rất nhiều đặc biệt thông qua các kênh phản biện xã hội của báo chí, của Ủy ban MTTQ Việt Nam và phản biện xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Mỗi kênh thông tin đều có những điểm ưu việt riêng, giúp Đảng và Nhà nước có thêm những luận cứ khoa học trước khi xem xét quyết định những vấn đề quan...

Phát huy hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội

11:18 - 15/07/2021

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhu cầu của xã hội, là trách nhiệm của trí thức khoa học và công nghệ đóng góp công sức, trí tuệ của mình trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực bảo vệ...

08:40 - 26/06/2021

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật của 5 tỉnh Tây Nguyên.

Phản biện, giám định xã hội và giữ vững niềm tin khoa học

16:46 - 18/06/2021

Để góp phần cung cấp các thông tin cho các cơ quan quản lý Nhà nước về đô thị hóa, một trong các nhiệm vụ của Viện, thường xuyên và liên tục suốt 20 năm qua thể hiện qua các kết quả nghiên cứu khoa học do Viện thực hiện, được nghiệm thu ở cấp trung ương và địa phương; Các sản phẩm tư vấn được các cơ quan chủ quản chấp thuận và phê duyệt...

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

10:44 - 12/05/2021

Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học của các Liên hiệp Hội trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả, đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương.

Hội thảo khoa học Giao thông cho người đi bộ

10:40 - 12/05/2021

Ngày 24.11, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học Giao thông cho người đi bộ - sự tham gia của cộng đồng với ứng dụng công nghệ tại Hà Nội.

Đô thị biển Việt Nam và một số vấn đề

10:35 - 12/05/2021

Bài báo của TS. Nguyễn Hồng Hạnh Trưởng Ban TVPB & GĐXH Viện trưởng Viện nghiên cứu KTXD & ĐT Tổng hội Xây dựng Việt Nam tại Tọa đàm “Tổng quan và thực trạng đô thị biển Việt Nam - một số quan điểm về kiểm soát phát triển”.

Phát huy trí tuệ trong hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

10:27 - 12/05/2021

Trong nhiệm kỳ 2015-2020...Hội ngành toàn quốc đề xuất kế hoạch và được lãnh đạo Bộ, ngành giao thực hiện 260 nhiệm vụ Tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH), chủ động triển khai 226 nhiệm vụ và phối hợp với cơ quan liên quan triển khai 268 nhiệm vụ TVPB&GĐXH.

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Những bài học của người trong cuộc

10:22 - 12/05/2021

GS-TSKH. Đặng Vũ Minh (Viện sĩ, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) nhận xét cuốn sách Tư vấn, phản biện và giám định xã hội - kinh nghiệm và tổ chức thực hiện của kỹ sư Trần Ngọc Hùng (Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam) là “những bài học vô cùng quý báu mà tác giả đã trăn trở và thu thập được sau gần nửa thế kỷ hoạt động trên nhiều lĩnh...

Hội bê tông Việt Nam: Tập trung phát huy nghiên cứu khoa học

11:22 - 14/05/2021

Thành lập từ năm 1996, Hội Bê tông Việt Nam (VCA) đã có 20 năm phát triển với nhiều đóng góp cho ngành Xây dựng thông qua những công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, VCA đã làm tốt vai trò của mình, ngày càng đưa uy tín cũng như tầm ảnh hưởng của mình lên một tầm cao.

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Một đòi hỏi của quá trình phát triển

11:20 - 14/05/2021

Từ những hoạt động đơn lẻ, không bắt buộc ban đầu, trong khoảng 10 năm qua Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã trở thành hoạt động nhất thiết phải có trong các dự án quốc tế được triển khai tại Việt nam. Một cách ngắn gọn, đây là hoạt động thu thập và cung cấp thông tin, tư liệu và trên căn bản đó đưa ra các ý kiến phân tích, đánh giá và kiến nghị chỉnh sửa trong...