Tư vấn phản biện

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Những bài học của người trong cuộc

10:22 - 12/05/2021

GS-TSKH. Đặng Vũ Minh (Viện sĩ, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) nhận xét cuốn sách Tư vấn, phản biện và giám định xã hội - kinh nghiệm và tổ chức thực hiện của kỹ sư Trần Ngọc Hùng (Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam) là “những bài học vô cùng quý báu mà tác giả đã trăn trở và thu thập được sau gần nửa thế kỷ hoạt động trên nhiều lĩnh...

Hội bê tông Việt Nam: Tập trung phát huy nghiên cứu khoa học

11:22 - 14/05/2021

Thành lập từ năm 1996, Hội Bê tông Việt Nam (VCA) đã có 20 năm phát triển với nhiều đóng góp cho ngành Xây dựng thông qua những công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, VCA đã làm tốt vai trò của mình, ngày càng đưa uy tín cũng như tầm ảnh hưởng của mình lên một tầm cao.

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Một đòi hỏi của quá trình phát triển

11:20 - 14/05/2021

Từ những hoạt động đơn lẻ, không bắt buộc ban đầu, trong khoảng 10 năm qua Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã trở thành hoạt động nhất thiết phải có trong các dự án quốc tế được triển khai tại Việt nam. Một cách ngắn gọn, đây là hoạt động thu thập và cung cấp thông tin, tư liệu và trên căn bản đó đưa ra các ý kiến phân tích, đánh giá và kiến nghị chỉnh sửa trong...