Các tổ chức liên kết

Các tổ chức liên kết

Tổng hội Xây dựng Việt Nam có quan hệ hợp tác song phương với các Hội kỹ sư xây dựng các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Philippin, Đài Loan, Mỹ, Úc....

Hội công trình xây dựng Trung Quốc

Hội Kỹ sư xây dựng Nhật Bản

Hội kỹ sư xây dựng Hàn Quốc

Hội kỹ sư xây dựng Mỹ

Hội kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng Lào

Hội kỹ sư xây dựng Philippin

Hội kỹ thuật công trình và thủy lợi Trung quốc (Đài Loan)

Hội kỹ sư xây dựng Úc

 

Tổng hội Xây dựng Việt Nam