Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam làm việc với Vụ Khoa học Công nghệ và Cục phát triển đô thị Bộ Xây dựng

15:22 - 11/05/2021

Trong hai ngày 30/3 và 31/3/2021 Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng làm việc với Cục Phát triển Đô Thị Bộ Xây dựng - đây là những hoạt động trong chương trình công tác của Tổng Hội XDVN.

Tham dự cuộc họp ngày 30.3, về phía Tổng Hội Xây dựng Việt Nam (THXDVN) có PGS.TS. Đỗ Văn Hứa – Trưởng ban khoa học công nghệ, TS. Nguyễn Hồng Hạnh – Trưởng ban Tư vấn Phản biện, TS. Lê Thị Bích Thuận – P.Tổng Thư ký THXDVN.

Về phía Bộ Xây dựng có Ông Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Xây dựng, Ông Lê Minh Long – P.Vụ trưởng. Ông Nguyễn Công Thịnh – P.Vụ trưởng, các chuyên viên khác của Vụ KHCN.

Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam làm việc với Vụ khoa học công nghệ Bộ Xây dựng

Hai bên trao đổi thẳng thắn các vấn đề hai bên cùng quan tâm về lĩnh vực khoa học xây dựng và thống nhất một số nội dung:

- Vụ khoa học công nghệ Bộ Xây dựng và Tổng hội XDVN cần tăng cường trao đổi thông tin về công tác NCKH, Tổng Hội cần được thông báo thường xuyên các Chương trình Khoa học công nghệ của Bộ do Vụ quản lý…

- Tổng Hội XDVN mong muốn được tham gia nhiệm vụ KHCN hàng năm của Bộ Xây dựng, ký kết các chương trình NCKHCN dài hạn 2020-2025.

- Thông qua Vụ KHCN báo cáo Lãnh đạo Bộ cùng tham gia chủ trì tổ chức cùng với Tổng hội XDVN hội thảo “Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp ngành XD”, Hội thảo sẽ phối hợp với Hiệp hội nhà thầu Việt Nam, các Hội chuyên ngành của Tổng hội. Phối hợp tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng Đô thị”.

- Xây dựng các Quy chuẩn địa phương tính đến ứng phó với BĐKH trước mắt cho các tỉnh Quang Nam, Lào Cai, Yên Bái…

- Tổ chức giải thưởng công trình xanh do Tổng hội tổ chức có sự bảo trợ của Bộ Xây dựng.

- Tổng Hội cùng Vụ KHCN tổ chức các lớp tập huấn về QC-TC, chất lượng công trình, tiết kiệm năng lượng, công trình xanh….

Tổng Hội XDVN giao Ban KHCN làm đầu mối các hoạt động này.

Ngày 31/3, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng làm việc với Cục Phát triển Đô Thị Bộ Xây dựng. Tham dự cuộc họp về phía THXDVN có Ông Phạm Thế Minh – Phó Chủ tịch thường trực kiêm T.Thư ký. PGS.TS.Thưởng – Ban khoa học công nghệ, TS. Nguyễn Hồng.

Hạnh – Trưởng ban Tư vấn Phản biện, TS.Trần Chủng – Trưởng ban Chất lượng, TS.KTS. Lê Thị Bích Thuận – P.Tổng Thư ký THXDVN;

Về phía Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng có Cục trường Trần Quốc Thái, Phó cục trưởng Trần Lan Anh, Phó cục trường Vũ Văn Toàn cùng các chuyên viên của Cục.

Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng làm việc với Cục Phát triển Đô Thị Bộ Xây dựng

Hai bên đã có buổi làm việc cởi mở và hết sức chân tình, đây là buổi làm việc đầu tiên giữa hai tổ chức mặc dù hai bên đã hợp tác rất nhiều trong lĩnh vực phát triển đô thị. Sau khi các thành viên có ý kiến trao đổi, hai bên đã thống nhất một số nội dung

- Hàng năm tổ chức 1-2 lần gặp gỡ giữa hai bên để đề xuất về các kế hoạch hợp tác và thống nhất cơ chế hợp tác. Đầu mối phía Cục PTĐT giao TS.Trần Lan Anh theo dõi, phía Tổng hội XDVN giao TS.Lê Thị Bích Thuận

- Phối hợp trong việc tuyên truyền về kế hoạch, định hướng phát triển đô thị trên cơ sở tiếng nói của Cục PTĐT

- Tham gia cùng với Cục các hoạt động biên soạn văn bản pháp luật như Luật Quản lý PTĐT, chiến lược PTĐT Quốc gia

- Cung cấp các chuyên gia đầu ngành về QHĐT cũng như phát triển Nông thôn cho công tác quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Tham gia xây dựng các chiến lược về kinh tế đô thị cho các địa phương như Tuyên Quang, Ninh Thuận, Hưng Yên, xây dựng mô hình tài chính cho các đô thị.

- Chọn các đề tài nghiên cứu xây dựng các tiêu chí cho các đô thị chuyên biệt như đô thị xanh, đô thị sân bay, đô thị công nghiệp.

- Phối hợp tổ chức ngày đô thị Việt Nam. Tổ chức lựa chọn, trao giải thưởng cho các đô thị xanh đô thị thông minh, đô thị chống chịu với BĐKH … vào Ngày Đô thị Việt Nam.

- Nghiên cứu soát xét và bổ sung các tiêu chí về phân loại đô thị.

- Lập các quy chế đầu tư thí điểm cho các đô thị thông minh.

- Phối hợp các cuộc Hội thảo với Cục Phát triển Đô thị và diễn đàn đô thị.


TS.KTS Lê thị Bích Thuận – P. Tổng Thư ký THXDVN

Nhìn lại một năm hoạt động nhiều dấu ấn từ sự thích ứng linh hoạt của Tổng hội Xây dựng Việt Nam (14:43 - 10/01/2022)
Hội nghị Ban chấp hành Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ 5 - khóa VIII (21:10 - 31/12/2021)
Góp ý vào Dự thảo Báo cáo tại kỳ họp thứ VIII hội nghị Ban chấp hành khóa VIII tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (16:07 - 21/12/2021)
Tổng hội Xây dựng Việt Nam mời tham dự cuộc họp ban chấp hành lần thứ 5 - Khóa VIII (14:51 - 21/12/2021)
Có 64 đồ án được trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 33 năm 2021 (20:20 - 12/12/2021)