Chuẩn y Ban chấp hành Hội Xây dựng Ninh Thuận khóa III (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

14:01 - 25/08/2023

Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thư ký Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận khoá III, nhiệm kỳ 2023–2028.

Ban chấp hành Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ III (2023-2028) ra mắt Đại hội.

Ngày 25/8, TS. Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã ký Quyết định số 1453/QĐ-THXDVN Chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thư ký Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận khoá III, nhiệm kỳ 2023–2028.

Chuẩn y ông Hồ Ngọc Tiến giữ chức Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách Ban Chấp hành

 1. Ông Hồ Ngọc Tiến - Nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận;
 2. Ông Nguyễn Tiến Nghị - Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng MK;
 3. Ông Nguyễn Xuân Vinh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Việt;
 4. Ông Hồ Thanh Thành - Trưởng phòng QLHĐXD&HTKT- Sở Xây dựng;
 5. Ông Phan Chánh Trọng - Nguyên Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông;
 6. Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Công ty CP Thành Đông Ninh Thuận;
 7. Ông Cao Văn Vinh - Giám đốc Công ty TNHH TVXD Hưng Thịnh;
 8. Ông Dương Thanh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ĐT XD TM&DV Trường Thịnh Phát;
 9. Ông Kiều Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ACT Holdings;
 10. Ông Đỗ Ngọc Anh - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Minh An;
 11. Bà Nguyễn Nhật Thảo Uyên - Kỹ sư Xây dựng Cầu đường;
 12. Bà Đào Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng phòng QL HĐXD&HTKT - Sở Xây dựng.

Danh sách Ban Thường vụ                   

 1. Ông Hồ Ngọc Tiến - Nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận - Uỷ viên BCH khoá III;
 2. Ông Nguyễn Tiến Nghị - Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng MK - Uỷ viên BCH khoá III;
 3. Ông Nguyễn Xuân Vinh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Việt - Uỷ viên BCH khoá III;
 4. Ông Hồ Thanh Thành - Trưởng phòng QLHĐXD&HTKT- Sở Xây dựng - Uỷ viên BCH khoá III;
 5. Bà Đào Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng phòng QL HĐXD&HTKT - Sở Xây dựng - Uỷ viên BCH khoá III.

Trưởng Ban Kiểm tra

- Ông Hồ Thanh Thành - Trưởng phòng QLHĐXD&HTKT- Sở Xây dựng - Uỷ viên BCH khoá III - Trưởng Ban Kiểm tra Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký

 I. Chức danh Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận:

Ông Hồ Ngọc Tiến - Nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận - Uỷ viên BCH khoá III - Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028.

II. Chức danh Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận:

 - Ông Nguyễn Tiến Nghị - Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng MK - Uỷ viên BCH khoá III - Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028;

- Ông Nguyễn Xuân Vinh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Việt - Uỷ viên BCH khoá III - Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028.

III. Chức danh Thư ký Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận:

- Bà Đào Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng phòng QL HĐXD&HTKT - Sở Xây dựng - Uỷ viên BCH khoá III - Thư ký Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

Ký kết hợp tác giữa Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Trường ĐH Bách khoa TP HCM (12:43 - 21/09/2023)
Tạp chí Người Xây dựng ra mắt Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh (12:29 - 21/09/2023)
Giao ban công tác 6 tháng đầu năm các Hội Xây dựng khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (18:20 - 16/09/2023)
Hội Xây dựng Bình Định tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (12:09 - 16/09/2023)
Góp ý cho 'Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội' (16:47 - 12/09/2023)