Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2023

17:53 - 31/08/2023

Trong đợt 3 năm 2023 khu vực phía Bắc, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã phê duyệt danh sách cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 177 cá nhân, với 211 lĩnh vực.

Ngày 21/7, TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã ký quyết định 1441/QĐ-THXDVN “Về việc phê duyệt danh sách cấp chứng chỉ hành nghề, chủng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2023”.

Theo Quyết định: Điều 1. Phê duyệt danh sách cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2023 khu vực phía Bắc cho 177 cá nhân, với 211 lĩnh vực.

Điều 2. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các công việc tiếp theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 4 và khoản 4 Điều 5 Quyết định số 05/QĐ-HĐXCCC ngày 08/02/2023 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chứng chỉ Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các tổ chức và cá nhân được cấp chứng chỉ tại Điều 1, Ban Kinh tế, Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ, Chánh Văn phòng, Ban Biên tập trang Web, bộ phận lưu trữ hồ sơ trực thuộc Văn phòng Tổng hội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Dưới đây là danh sách cụ thể >>> (File)

 

BBT

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2023 (16:38 - 22/09/2023)
Ký kết hợp tác giữa Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Trường ĐH Bách khoa TP HCM (12:43 - 21/09/2023)
Tạp chí Người Xây dựng ra mắt Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh (12:29 - 21/09/2023)
Giao ban công tác 6 tháng đầu năm các Hội Xây dựng khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (18:20 - 16/09/2023)
Hội Xây dựng Bình Định tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (12:09 - 16/09/2023)