Hội Bê tông Việt Nam thu được nhiều kết quả tích cực trong 7 tháng đầu năm 2023

17:30 - 22/08/2023

Trong 7 tháng đầu năm 2023, Hội Bê tông Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác nghiên cứu, phản biện xã hội góp phần phát triển ngành Xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội.

Hội Bê tông Việt Nam tiếp đoàn chuyên gia Nhật Bản trong tháng 4/2023. (Ảnh: VCA.VN).

 

Hội Bê tông Việt Nam vừa có Báo cáo kết quả công tác 7 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2023, Hội Bê tông Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác nghiên cứu, phản biện xã hội góp phần phát triển ngành Xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, cụ thể:

Công tác hỗ trợ sản xuất, phản biện xã hội: Hội đã tham gia góp ý cho dự thảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về lĩnh vực vật liệu xây dựng; Phối hợp với 07 Hội, Hiệp hội nghề nghiệp khối sản xuất và cung ứng VLXD tổ chức Tọa đàm Thị trường vật liệu xây dựng Việt nam - Những điểm nghẽn và giải pháp, ngày 10/6/2023, kết thúc tọa đàm đã thống nhất ký báo cáo gửi Thủ tướng chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đề nghị xem xét giải quyết một số kiến nghị tháo gỡ  khó khăn.

Làm việc với đoàn Bộ Giao thông gồm Nguyên Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo một số Cục, Vụ, Viện, doanh nghiệp bàn về các nội dung tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và một số vấn đề cấp thiết khác.  

Làm việc với Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam bàn về những khó khăn trong thị trường xây dựng hiện nay; Đoàn chuyên gia JICA Nhật Bản bàn về một số công việc hạ tầng và phối hợp xây dựng tiêu chuẩn ăn mòn; Công ty Mitsubishi Nhật Bản bàn về phối hợp nghiên cứu và đào tạo và một số đoàn trong và ngoài nước khác. 2. Công tác nghiên cứu và dịch vụ KHCN

Công tác nghiên cứu KHCN:  Hội đang triển khai thực hiện tiếp một số đề tài KHCN gồm: Đã cấp mã số tiêu chuẩn cát nhiễm mặn cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;

Đã cấp mã số tiêu chuẩn bê tông cốt sợi tính năng siêu cao (UHPC) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Đã cấp mã số tiêu chuẩn bê tông cốt sợi tính năng siêu cao (UHPC) - Thi công và nghiệm thu.

Chủ trì đang hoàn thiện TCVN bê tông cốt sợi tính năng siêu cao (UHPC) - Yêu cầu thiết kế kết cấu. Dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2023, để ban hành bộ 03 tiêu chuẩn về UHPC.

Hoàn thành nghiệm thu cấp Bộ cho 02 đề tài và đã nộp xong lưu chiểu tại Trung tâm Thông tin và Cục thông tin:

Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật bảo trì và sửa chữa phục vụ công tác bảo trì kết cấu bê tông công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo bê tông UHPC bột khô trộn sẵn sử dụng nguyên liệu cát trắng ven biển để xây dựng công trình biển đảo;

Nghiên cứu xây dựng Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế thành phần bê tông cốt liệu nhẹ kết cấu (hạn kết thúc tháng 12/2023), đã bảo vệ xong HĐ cơ sở…

Công tác hội thảo và hợp tác quốc tế : Tổ chức Hội thảo trực tuyến về Công tác thi công bê tông tại hiện trường, ngày 18/2/2023, có hơn 600 điểm cầu tham gia.

Phối hợp Tạp chí Xây dựng tổ chức Hội thảo trực tuyến về Hiệu quả đầu tư cầu cạn đường cao tốc vùng ĐBSCL và vấn đề phát triển bền vững, ngày 29/7/2023.

“Hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt được những kết quả nhất định là do chỉ đạo sát sao của Chủ tịch, Lãnh đạo Hội, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội và sự đóng góp nhiệt tình của nhiều hội viên và một số đối tác của Hội”, Báo cáo của Hội Bê tông nêu rõ.  

Về phương hướng hoạt động 5 tháng cuối năm 2023: Hội xác định sẽ tiếp tục tham gia tích cực trong công tác phản biện xã hội về lĩnh vực chuyên ngành bê tông, bao gồm công tác quản lý, xây dựng cơ chế chính sách của Nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị hội viên.

Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành kết hợp hội thảo cuối tháng 8/2023 nhằm hỗ trợ các đơn vị hội viên trong việc tìm hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhằm quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Rà soát, phát hiện những vấn đề nảy sinh trong thực tế sản xuất khi áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để có đề xuất kịp thời với Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý liên quan có biện pháp khắc phục.

Tăng cường giao lưu, tạo mối liên hệ thường xuyên giữa các đơn vị hội viên trong từng khu vực, trong từng lĩnh vực sản phẩm chuyên ngành để có sự phối hợp x thúc đẩy sản xuất phát triển, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tăng cường hoạt động mạng lưới cộng tác viên nắm bắt kịp thời thông tin hoạt động của các đơn vị, tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong toàn Hội.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào  trong sản xuất.

Về công tác nghiên cứu và dịch vụ KHCN: Tiếp tục thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN vốn ngân sách chuyển tiếp sang năm 2023, hoàn thành đề tài RD 39-22.

Định hướng các hội viên cá nhân và tập thể của Hội tăng cường đề xuất đăng ký các nhiệm vụ KHCN cần thiết vốn ngân sách nhà nước cho kế hoạch năm 2024 về lĩnh vực bê tông và vật liệu cho bê tông như: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và xây dựng CDKT chế tạo bê tông thương phẩm cấp cường độ 80-120MPa, soát xét tiêu chuẩn cọc và cột điện.

Tiếp tục triển khai xây dựng, soát xét các tiêu chuẩn quốc gia TCVN và các tiêu chuẩn cơ sở (TCCS-VCA) đối với các sản phẩm bê tông và vật liệu cho bê tông theo hướng ngày càng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, hiệu quả kinh tế.

Tăng cường hoạt động dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực bê tông.

Triển khai hoạt động dịch vụ KHCN bằng nguồn vốn của doanh nghiệp trên cơ sở các đặt hàng theo nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Tư vấn đầu tư, cải tiến công nghệ, áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp bê tông.

Hội tiếp tục triển khai phổ biến thông tin, áp dụng các kết quả nghiên cứu KHCN vào thực tế sản xuất ngành bê tông.../.

BBT

Thông báo mới về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (14:21 - 12/06/2024)
Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Chi bộ Tạp chí Người Xây dựng (19:30 - 07/06/2024)
Đô thị mới Hòa Vang - Tầm nhìn và thách thức (16:07 - 31/05/2024)
Quy chế sát hạch phục vụ xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16:56 - 30/05/2024)
Quy định về trình tự, thủ tục xét cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng (16:45 - 30/05/2024)