Hội viên

- Danh sách các Hội viên thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam:

Hội viên chuyên ngành

Hội viên địa phương

Hội viên tập thể

- Thủ tục gia nhập Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức đăng ký theo mẫu đăng ký đính kèm, hồ sơ năng lực và gửi cùng các tài liệu yêu cầu về Văn phòng Tổng hội Xây dựng Việt Nam: 625 Đê La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Bước 2: Tổng hội Xây dựng Việt Nam kiểm tra và xác thực thông tin của cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký.

Bước 3: Cá nhân hoặc tổ chức hoàn thành việc đóng Hội phí theo quy định.

Bước 4: Tổng hội Xây dựng Việt Nam cấp giấy chứng nhận Hội viên cho cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký.

Ghi chú: Cá nhân hoặc Tổ chức cần đọc kỹ điều lệ, các quy định dành cho Hội viên trước khi đăng ký gia nhập Hội.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam