Thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ cấp xét chứng chỉ

14:44 - 12/06/2024

Tổ tiếp nhận hồ sơ cấp xét chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Tổng hội Xây dựng Việt Nam gồm 14 thành viên do Chánh Văn phòng Vũ Thành Nghiêu làm tổ trưởng.

Quyết định số 56.

Ngày 31/5, TS. Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã ký Quyết định số 56/QĐ-HĐXCCC, Thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ cấp xét chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Tổng hội.

Theo đó, Tổ này sẽ gồm 14 thành viên, Tổ trưởng là KS. Vũ Thành Nghiêu - Chánh Văn phòng Tổng hội.

Danh sách 14 thành viên Tổ tiếp nhận hồ sơ chứng chỉ.

Tổ tiếp nhận hồ sơ sẽ có nhiệm vụ thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ liên quan đến quy định, trình tự thủ tục xét cấp, thu hồi chứng chỉ; Lập hồ sơ theo dõi tiến độ xét cấp chứng chỉ từ khi tiếp nhận đến khi trả kết quả; Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo…

Dưới đây là chi tiết Quyết định số 56 >>> File.

 

BBT

Mẫu thống kê danh sách hội viên Tổng hội Xây dựng Việt Nam (09:09 - 26/06/2024)
Mẫu đơn xin gia nhập làm hội viên Tổng hội Xây dựng Việt Nam (09:05 - 26/06/2024)
Mẫu tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ (16:12 - 15/06/2024)
Mẫu đơn đề nghị và tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng (15:58 - 15/06/2024)
Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ (15:35 - 12/06/2024)