Sẽ tổ chức hội thảo rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô trong tháng 10

11:35 - 07/10/2021

Báo cáo rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội.

Đây là chủ đề được nêu trong Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 5.10.2021 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức hội thảo khoa học cấp thành phố về “Rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội”.

Theo kế hoạch từ ngày 7 đến 11.10.2021, UBND thành phố sẽ tổ chức hội thảo trên theo hình thức trực tuyến. Địa điểm tổ chức tại phòng họp 701, trụ sở UBND thành phố và tại các điểm cầu các bộ, ngành trung ương; các sở, ngành, đơn vị thành phố; các quận, huyện, thị xã với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, thành phố Hà Nội cùng các sở, ngành, đơn vị và các quận, huyện, thị xã của thành phố…

Nội dung hội thảo gồm: Báo cáo về quá trình tổng hợp ý kiến của các đơn vị, chuyên gia, hội nghề nghiệp... liên quan đến việc rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; Báo cáo sơ bộ về các nội dung rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt, trong đó tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân (khách quan, chủ quan) và bài học kinh nghiệm rút ra, làm cơ sở đề xuất một số định hướng triển khai trong quá trình điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Bên cạnh đó, báo cáo định hướng nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội; trong đó, xác định rõ những nội dung cần giải quyết trong phát triển đô thị hiện nay, như: Dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, an ninh - quốc phòng…

Thông qua hội thảo nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong công tác tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Hà Nội, góp phần thực hiện tốt Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025”.

Theo Người đô thị

Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (14:11 - 08/10/2021)
Thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội sẽ cất cánh nhờ cải thiện về hạ tầng giao thông (10:52 - 05/10/2021)
Tốc độ phát triển thị trường nhà ở Việt Nam nhanh nhất khu vực Đông Nam Á (09:46 - 01/10/2021)
Bốn nhà đầu tư đề xuất được làm đường Vành đai 4 Hà Nội (11:20 - 29/09/2021)
Ngành Giao thông 'hiến kế' tạo nguồn đất đắp thi công cao tốc Bắc-Nam (11:01 - 27/09/2021)