Văn hóa XD

Phát huy giá trị di sản kiến trúc trong phát triển đô thị bền vững theo định hướng kiến...

14:14 - 06/10/2021

Tiếp tục xây dựng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tuyên ngôn độc lập và Nhà nước pháp quyền

15:40 - 02/09/2021

Cách đây 76 năm (2.9.1945 - 2.9.2021), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là văn bản có giá trị lịch sử, không chỉ là lời tuyên bố đanh thép của một dân tộc vừa giành lại nền độc lập của mình, mà còn là cơ sở để dân tộc ấy xây dựng “Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì...

Khuê Văn Các - biểu tượng của Hà Nội

15:05 - 26/08/2021

Trong khuôn viên di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám có một công trình kiến trúc vô cùng đặc sắc, mang ý nghĩa biểu trưng, ấy là Khuê Văn Các. Đây là một trong 5 cửa, chia khu vực nội tự của Văn Miếu - Quốc Tử Giám thành 5 lớp không gian khác nhau. Khuê Văn Các thuộc lớp không gian thứ hai - khu Thành Đạt, nằm giữa cổng Đại Trung và Đại Thành.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

09:26 - 08/07/2021

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối...

110 năm Ngày Bác Hồ tìm đường cứu nước: Tự hào thành phố mang tên Bác

11:27 - 10/06/2021

Vinh dự và tự hào là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, nhân dân TP.HCM đang quyết tâm hơn nữa để thành phố "đi trước, về đích trước” trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

16:34 - 12/05/2021

Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Đền thờ công chúa nước Lào

16:32 - 12/05/2021

Đền Thượng Thái Sơn thờ công chúa nước Lào với danh xưng Nhồi Hoa công chúa. Đền nằm trên đỉnh đồi Đền thuộc địa bàn thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Lịch sử & Ý nghĩa ngày Thành lập Quân đội nhân Việt Nam 22/12

16:29 - 12/05/2021

22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.

Gửi gắm niềm tin vào Đại hội Đảng lần thứ XIII

16:23 - 12/05/2021

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội 13 của Đảng có sự tham dự của 1.587 đại biểu. Trước thềm khai mạc Đại hội, rất nhiều kỳ vọng, niềm tin được cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi tới Đại hội.

Phấn đấu vì một nền báo chí cách mạng, giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và...

14:25 - 14/05/2021

Báo chí cách mạng Việt Nam, khởi đầu từ báo Thanh Niên ra đời ngày 21-6-1925 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo, đến nay đã trải qua chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển rất đáng tự hào.

Sáng mãi tư tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga

14:20 - 14/05/2021

Cách đây đúng 102 năm, ngày 7-11-1917, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là V.I.Lê-nin vĩ đại, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã "làm rung chuyển thế giới", phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, đế quốc, mở ra thời đại mới của nhân loại.