Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

10:53 - 07/09/2021

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký quyết định số 988/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Bộ Xây dựng thường xuyên tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho công chức, viên chức, người lao động

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng.

Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khống chế dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Tổ chức phong trào thi đua đặc biệt với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản.

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ "mục tiêu kép": vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua đặc biệt được triển khai sâu rộng, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị từ Bộ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Xây dựng. Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể cùng cấp triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát tốt hơn đại dịch Covid19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân là trên hết, trước hết.

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Đối tượng tham gia phong trào là các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Các tập thể, cá nhân thuộc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tập thể, cá nhân thuộc các hội, hiệp hội chuyên ngành Xây dựng; các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng.

Được biết, nội dung của phong trào thi đua chủ yếu tập trung: Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng;

Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Tổ chức, phát động các phong trào, chiến dịch thi đua đặc biệt bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng và của cơ quan, đơn vị, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tiễn; phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác của ngành Xây dựng và của cơ quan, đơn vị.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng…

Thời gian thực hiện phong trào thi đua đặc biệt từ ngày 1/9/2021.

Theo Tạp chí xây dựng

Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (14:11 - 08/10/2021)
Sẽ tổ chức hội thảo rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô trong tháng 10 (11:35 - 07/10/2021)
Thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội sẽ cất cánh nhờ cải thiện về hạ tầng giao thông (10:52 - 05/10/2021)
Tốc độ phát triển thị trường nhà ở Việt Nam nhanh nhất khu vực Đông Nam Á (09:46 - 01/10/2021)
Bốn nhà đầu tư đề xuất được làm đường Vành đai 4 Hà Nội (11:20 - 29/09/2021)