Xây dựng

Bất chấp dịch, tiền 'chảy' mạnh vào bất động sản, xây dựng

15:42 - 12/10/2021

Trong số 68 dự án với tổng vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng thì lĩnh vực bất động sản, xây dựng, hạ tầng chiếm 21 dự án, tổng vốn đầu tư gần 35.000 tỷ đồng.